Hoe kan ik mijn AED-toestel registreren?

1. Wettelijke vereiste – registratie bij FOD Volksgezondheid – leverancier of firma die onderhoud doet2. Registratie bij EVapp: stuur een mail naar  met volgende info:a. Locatie van AED in bedrijfb. Openingsuren van bedrijfc. Aantal bedrijfshulpverlenersd. Contactpersoon en -infoe. (De bevestiging van registratie door FOD Volksgezondheid hoeft niet meegezonden te worden)3. EVapp contacteert u voor verdere opvolging

Wat moet ik doen als ik een AED heb gebruikt in Hoogstraten?

Tijdens de openingsuren van het gemeentehuis kan je deze afgeven aan het onthaal. Buiten de openingsuren kan je de AED ook naar de brandweerkazerne brengen (St.-Lenaartseweg 38, 2320 Hoogstraten). Wij zorgen ervoor dat de pads worden vernieuwd, het toestel wordt opgeladen zodat het zo snel mogelijk weer beschikbaar is.

Welke medische documenten of certificaten worden geaccepteerd als bewijs van mijn medische achtergrond?

Onderstaand vindt u de lijst van documenten waarmee u, via een scan of foto, uw opleiding kan attesteren: EHBO lesvolger: brevet van uw meest recent gevolgde reanimatiecursusArts: stempel, werkbadge of diplomaStudent geneeskunde: bewijs van slagen voor EHBO vakStudent kinesitherapeut, verpleegkundige of andere medische opleidingen: bewijs van slagen voor EHBO vak of vak met EHBO inclusieVerpleegkundige: […]

Heb je moeite met het verwerken van een reanimatie?

Je kan voor verdere begeleiding steeds aankloppen bij het lokale Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW). Hun contactgegevens kan je verkrijgen via  of via volgende link: www.caw.be.

De professionele hulpverlening arriveert, wat nu?

Personeel van de ambulance, PIT, of MUG zal de reanimatie overnemen zodra zij aankomen. Mogelijks vragen ze jou om nog even verder te reanimeren, indien mogelijk, tot zij hun materiaal hebben klaargelegd en ze van jou kunnen overnemen. Hou er rekening mee dat, gezien de ernst van de pathologie, zij weinig tijd zullen hebben om […]

Ik raak niet binnen in de woning van een slachtoffer. Wat nu?

Vergeet niet dat je als vrijwilliger nog steeds zelf verantwoordelijk bent voor je daden. Het breken van een raam, forceren van een deur, etc. is dus nog steeds strafbaar en dus ondanks de omstandigheden niet verantwoord. Bij twijfel kan je de 112-centrale bellen, zij zullen kunnen jou verder adviseren en verwittigen de nodige diensten om […]

Waar moet ik aan denken als ik op interventie ga?

Uiteraard is het belangrijk om de reanimatie snel te starten. Maar het is nog belangrijker dat jij als vrijwilliger veilig ter plaatse raakt. Het is dus belangrijk om snel te vertrekken na het ontvangen van een oproep, maar je dient geen onnodige risico’s te nemen. De 112-centrale wordt op de hoogte gebracht dat er een […]

Hoe word ik opgeroepen?

Vrijwilligers kunnen worden opgeroepen wanneer ze zich in de buurt van het slachtoffer bevinden op het moment van een oproep. Dit gebeurt door middel van een luid alarm en trilling van je telefoon. Reageer zo snel als je kan op een oproep zodat wij weten dat er zich EVapp-vrijwilligers ter plaatste begeven.

Ben ik verzekerd als vrijwilliger?

Jazeker! Iedereen die zich registreert als EVapp-vrijwilliger, wordt via EVapp vzw verzekerd voor schade aan derden en ongevallen (lichamelijk of materieel) en dit zowel onderweg van of naar het slachtoffer als tijdens de hulpverlening zelf en dit voor alle oproepen ontvangen via het EVapp-systeem.