Hoe kan ik mijn AED-toestel registreren?

1. Wettelijke vereiste – registratie bij FOD Volksgezondheid – leverancier of firma die onderhoud doet2. Registratie bij EVapp: stuur een mail naar  met volgende […]

Heb je moeite met het verwerken van een reanimatie?

Je kan voor verdere begeleiding steeds aankloppen bij het lokale Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW). Hun contactgegevens kan je verkrijgen via  of via […]

Hoe word ik opgeroepen?

Vrijwilligers kunnen worden opgeroepen wanneer ze zich in de buurt van het slachtoffer bevinden op het moment van een oproep. Dit gebeurt […]

Ben ik verzekerd als vrijwilliger?

Jazeker! Iedereen die zich registreert als EVapp-vrijwilliger, wordt via EVapp vzw verzekerd voor schade aan derden en ongevallen (lichamelijk of materieel) en […]