Hoe kan ik mijn AED-toestel registreren?

1. Wettelijke vereiste – registratie bij FOD Volksgezondheid – leverancier of firma die onderhoud doet
2. Registratie bij EVapp: stuur een mail naar  met volgende info:
a. Locatie van AED in bedrijf
b. Openingsuren van bedrijf
c. Aantal bedrijfshulpverleners
d. Contactpersoon en -info
e. (De bevestiging van registratie door FOD Volksgezondheid hoeft niet meegezonden te worden)
3. EVapp contacteert u voor verdere opvolging