Q&A

Wat met de coronacrisis?

Gelieve ons nieuwsbericht te lezen.

Wat als mijn reanimatiediploma dit jaar verloopt?

De Europese Reanimatieraad heeft alle reanimatiediploma’s die geldig waren tot in 2020, allemaal verlengd met één jaar. Als jouw scholing dus in 2020 zou verlopen, hebben wij dit al automatisch in jouw profiel verlengd met één jaar tot in 2021.

Wat is EVapp?

EVapp is een netwerk van getrainde medische vrijwilligers (artsen, verpleegkundigen, paramedici, rode kruis opgeleiden, etc.) welke in het geval van een hartstilstand worden gemobiliseerd om te reanimeren en aldus om de tijd tot de aankomst van de ambulance te overbruggen. Aldus kunnen we samen de overleving van deze hartstilstanden drastisch verhogen.

Hoe werkt EVapp?

Op het moment dat de 112-centrale een oproep krijgt voor een mogelijke hartstilstand activeren zij niet enkel hun klassieke middelen (Ambulance/PIT/MUG), maar ook een netwerk van medisch getrainde vrijwilligers. Deze krijgen een melding via hun smartphone. Zodra zij de oproep aanvaarden, krijgen ze de locatie van slachtoffer en nabije AED. De ingebouwde gps-functie leidt hen ter plaatse en zo kunnen zij een verschil maken.

Kan ik EVapp-vrijwilliger worden?

Dat kan als je een medische opleiding hebt gehad (arts, verpleegkundige, paramedicus, etc.) of je in de afgelopen 5 jaar een opleiding hebt gevolgd (bv. bij het Rode Kruis). Hoe meer vrijwilligers, hoe meer levens we kunnen redden!

Hoe kan ik mij via de applicatie registreren en inloggen?

Meer info kan je terugvinden in deze handleiding: Handleiding Registratie.pdf.

Waar is EVapp al actief?

In België wordt EVapp in samenwerking met de 112-centrales stapsgewijs geïntroduceerd. Momenteel zijn wij als pilootproject actief in de stad Hoogstraten, maar wij werken hard om EVapp uit te breiden naar andere steden en provincies. Als je je nu registreert als vrijwilliger, brengen we jou op de hoogte zodra EVapp actief wordt in jouw regio.

Ben ik verzekerd als vrijwilliger?

Jazeker! Iedereen die zich registreert als EVapp-vrijwilliger, wordt via EVapp vzw verzekerd voor schade aan derden en ongevallen (lichamelijk of materieel) en dit zowel op weg van en naar het slachtoffer als tijdens de hulpverlening zelf en dit voor alle oproepen ontvangen via het EVapp-systeem.

Wanneer word ik opgeroepen?

Men kan worden opgeroepen als men zich op minder dan 2km afstand van het slachtoffer bevindt. Het is belangrijk om zo snel mogelijk te reageren als je een inkomende oproep ontvangt. Op deze manier weten wij dat er zich EVapp-vrijwilligers ter plaatste begeven. De persoon welke de 112 heeft verwittigd wordt hier door de operatie van op de hoogte gebracht.

Waar moet ik aan denken als ik op interventie ga?

Uiteraard is het belangrijk om de reanimatie snel te starten. Maar het is nog belangrijker dat jij als vrijwilliger veilig ter plaatse raakt. Het is dus belangrijk om snel te vertrekken na het ontvangen van een oproep, maar je dient geen onnodige risico’s te nemen. De oproeper wordt via de 112-centrale op de hoogte gebracht dat er een vrijwilliger op weg is. Maak je ook meteen herkenbaar als je aankomt: zeg dat je door de 112 bent verwittigd om de reanimatie te starten in afwachting van de hulpdiensten.

Ik raak niet binnen in de woning van het slachtoffer, wat nu?

Vergeet niet dat je als vrijwilliger nog steeds verantwoordelijk bent voor je daden. Het breken van een raam, forceren van een deur, etc. is dus nog steeds strafbaar en dus ondanks de omstandigheden nog steeds niet verantwoord. Bij twijfel kan je steeds de 112-centrale bellen, zij zullen kunnen jou verder adviseren en verwittigen de nodige diensten om eventueel de deur te openen. Weet dat je hierdoor ook tijd wint voor de reguliere hulpdiensten en dus een belangrijke bijdrage levert.

De professionele hulpverlening arriveert, wat nu?

Personeel van de ambulance/PIT of MUG zal de reanimatie overnemen zodra zij aankomen. Mogelijks vragen ze jou om nog even verdere te reanimeren, indien mogelijk, tot zij hun materiaal hebben klaargelegd en ze van jou kunnen overnemen. Hou er rekening mee dat, gezien de ernst van de pathologie, zij weinig tijd zullen hebben om met jou te overleggen, maar weet dat je een heldendaad hebt gesteld!

Heb je nog vragen over een reanimatie?

Na een reanimatie is het mogelijk dat je wat verweesd achterblijft, niet wetend wat er juist is gebeurd. Indien mogelijk zal de ambulancedienst met jou kort ‘debriefen’, ter plaatste of op hun standplaats. Vraag hen hiernaar. Heb je achteraf nog vragen, dan kan je altijd contact opnemen met ons via gro.p1660250087pave@1660250087regil1660250087liwji1660250087rv1660250087.

Wat als ik het moeilijk heb na een reanimatie?

Heb je niet zozeer vragen over de reanimatie, maar heb je het moeilijk met het verwerken van de ingrijpende gebeurtenis, dan kan je voor verdere begeleiding steeds aankloppen bij het lokale Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW). Hun contactgegevens kan je verkrijgen via gro.p1660250087pave@1660250087regil1660250087liwji1660250087rv1660250087 of via volgende link: www.caw.be.

Ik heb geen smartphone, kan ik EVapp-vrijwilliger worden?

Jazeker. Als u geen smartphone hebt kan u zich registeren via de website. U kan dan via sms oproepen ontvangen als er een hartstilstand plaatsvindt nabij uw thuisadres.

Welke medische documenten/certificaten worden geaccepteerd als bewijs van mijn medische achtergrond?

Onderstaand vindt u de lijst van documenten waarmee u, via een scan of foto, uw opleiding kan attesteren:

EHBO lesvolger: brevet van uw meest recent gevolgde reanimatiecursus
Arts: stempel, werkbadge of diploma
Student geneeskunde: bewijs van slagen voor EHBO vak
Student kinesitherapeut, verpleegkundige of andere medische opleidingen: bewijs van slagen voor EHBO vak of vak met EHBO inclusie
Verpleegkundige: badge bij uw huidige werkgever of recent diploma (enkel minder dan 5 jaar oud)
Ambulancier of MUG/PIT-verpleegkundige: 112-badge of brevet hulpverlener-ambulancier (deze zijn 5 jaar geldig, ook al worden ze door de Federale overheid enkel afgeleverd met geldigheid van 1 jaar)
Rode Kruis- of Vlaamse Kruis-vrijwilliger: meest recente opleiding of badge (minimum 3 uur opleiding EHBO in de laatste 5 jaar)
Brandweerman: badge of attest meest recente bijscholing
Politieagent: badge of attest meest recente bijscholing
Andere: stuur ons een foto of scan en wij bekijken elke inzending individueel

Wat te doen als ik een AED heb gebruikt in Hoogstraten?

Tijdens de openingsuren van het gemeentehuis kan deze afgeven aan het onthaal. Buiten de openingsuren kan je de AED ook naar de brandweerkazerne brengen (St.-Lenaartseweg 38, 2320 Hoogstraten). Wij zorgen ervoor dat de pads worden vernieuwd, het toestel wordt opgeladen en het zo snel mogelijk weer beschikbaar is.

Hoe registreer ik een AED?

1. Wettelijke vereiste – registratie bij FOD Volksgezondheid – leverancier of firma die onderhoud doet
2. Registratie bij EVapp: stuur een mail naar gro.p1660250087pave@1660250087nemma1660250087crev.1660250087nevet1660250087s1660250087 met volgende info:
a. Locatie van AED in bedrijf
b. Openingsuren van bedrijf
c. Aantal bedrijfshulpverleners
d. Contactpersoon en -info
e. (De bevestiging van registratie door FOD Volksgezondheid hoeft niet meegezonden te worden)
3. EVapp contacteert u voor verdere opvolging