Welke medische documenten of certificaten worden geaccepteerd als bewijs van mijn medische achtergrond?

Onderstaand vindt u de lijst van documenten waarmee u, via een scan of foto, uw opleiding kan attesteren:

EHBO lesvolger: brevet van uw meest recent gevolgde reanimatiecursus
Arts: stempel, werkbadge of diploma
Student geneeskunde: bewijs van slagen voor EHBO vak
Student kinesitherapeut, verpleegkundige of andere medische opleidingen: bewijs van slagen voor EHBO vak of vak met EHBO inclusie
Verpleegkundige: badge bij uw huidige werkgever of recent diploma (enkel minder dan 5 jaar oud)
Ambulancier of MUG/PIT-verpleegkundige: 112-badge of brevet hulpverlener-ambulancier (deze zijn 5 jaar geldig, ook al worden ze door de Federale overheid enkel afgeleverd met geldigheid van 1 jaar)
Rode Kruis- of Vlaamse Kruis-vrijwilliger: meest recente opleiding of badge (minimum 3 uur opleiding EHBO in de laatste 5 jaar)
Brandweerman: badge of attest meest recente bijscholing
Politieagent: badge of attest meest recente bijscholing
Andere: stuur ons een foto of scan en wij bekijken elke inzending individueel