Nouvelles

COVID19 en EVapp

Update i.v.m. COVID – juli 2020

De bestaande COVID19-richtlijnen blijven van kracht: aan onze vrijwilligers vragen wij om handschoenen en masker te dragen tijdens de reanimatie. Voorts verzoeken wij, zou het niet gaan om een reanimatie binnen het gezin, om geen mond-op-mond beademing toe te passen en enkel compressies op de borst uit te voeren; zogenaamde ‘hands-only CPR’. Tot slot is het ook aangewezen om de mond van slachtoffer af te dekken met een stuk stof (bv. een sjaal of t-shirt). Op de manier wordt het aantal partikels dat het slachtoffer uitademt beperkt, wat jou als helper beschermt mocht het slachtoffer besmet zijn met COVID19.

Ter illustratie kan u deze video raadplegen.

Heb je nog vragen, aarzel niet ons te contacteren.
Het EVapp Team!

Origineel nieuwsbericht – maart 2020

Beste vrijwilliger,

Nu het coronavirus zijn intrede in België gemaakt heeft, moet ook België zich schrap zetten om het aantal besmettingen in België maximaal te minimaliseren. Ook EVapp draagt zijn steentje bij. Wij ontvingen van enkele bezorgde burgers de vraag of extra maatregelen noodzakelijk waren en hebben besloten hier een zo eenduidig mogelijk antwoord op te bieden.

Na overleg met de stuurgroep van experten is besloten dat we de EVapp-oproepen doorzetten, maar dat we niet langer mond-op-mondbeademing aanbevelen. De Europese Reanimatieraad (ERC) heeft aangegeven dat, wanneer mond-op mondbeademing om welke reden dan ook niet mogelijk is, de reanimatie in eerste instantie moet voortgezet worden met zuivere hartmassage zonder mond- op mondbeademing. Het besmettingsrisico wordt hierdoor tot een minimum herleid, gezien het virus bij besmette patiënten vooral in de keel te vinden is.

Tot slot willen wij vragen om zo u zelf klachten vertoont, de isolatiemaatregelen zoals aanbevolen na te leven en dan ook niet in te gaan op een EVapp-oproep.

Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren.
Het EVapp Team!

Tevens: de Europese Reanimatieraad heeft alle reanimatiediploma’s die geldig waren tot in 2020, allemaal verlengd met één jaar. Als jouw scholing dus in 2020 zou verlopen, hebben wij dit al automatisch in jouw profiel verlengd met één jaar tot in 2021.