Nouvelles

COVID19 en EVapp

Beste vrijwilliger,

Nu het coronavirus zijn intrede in België gemaakt heeft, moet ook België zich schrap zetten om het aantal besmettingen in België maximaal te minimaliseren. Ook EVapp draagt zijn steentje bij. Wij ontvingen van enkele bezorgde burgers de vraag of extra maatregelen noodzakelijk waren en hebben besloten hier een zo eenduidig mogelijk antwoord op te bieden.

Na overleg met de stuurgroep van experten is besloten dat we de EVapp-oproepen doorzetten, maar dat we niet langer mond-op-mondbeademing aanbevelen. De Europese Reanimatieraad (ERC) heeft aangegeven dat, wanneer mond-op mondbeademing om welke reden dan ook niet mogelijk is, de reanimatie in eerste instantie moet voortgezet worden met zuivere hartmassage zonder mond- op mondbeademing. Het besmettingsrisico wordt hierdoor tot een minimum herleid gezien het virus bij besmette patiënten vooral in de keel te vinden is.

Tot slot willen wij vragen om zo u zelf klachten vertoont, de isolatiemaatregelen zoals aanbevolen na te leven en dan ook niet in te gaan op een EVapp-oproep.

Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren.
Het EVapp Team!

Tevens: de Europese Reanimatieraad heeft alle reanimatiediploma’s die geldig waren tot in 2020, allemaal verlengd met één jaar. Als jouw scholing dus in 2020 zou verlopen, hebben wij dit al automatisch in jouw profiel verlengd met één jaar tot in 2021.